Novým ředitelem ZŠM Pod Skalkou je Lumír Ondřej

, aktualizováno:

Pět kandidátů se přihlásilo do výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ Pod Skalkou. Toto místo bylo od července letošního roku uvolněné po odchodu ředitelky Kristýny Kubečkové. Na základě doporučení hodnotící výběrové komise schválila  Rada města Rožnov p.R. do funkce ředitele školy Lumíra Ondřeje, který je učitelem na Střední škole cestovního ruchu a v minulém roce na ZŠ Pod Skalkou působil na zkrácený úvazek.

„Doporučení výběrové komise bylo jednomyslné a také rada se na osobě nového ředitele ZŠ Pod Skalkou rychle shodla. Před panem Ondřejem teď jsou nové úkoly spočívající v navázání na dobrý směr školy a práci s pedagogickým sborem. Věříme, se řediteli podaří obnovit dobrý mediální obraz školy a zlepší komunikaci uvnitř školy i směrem ven. Panu řediteli přeji v jeho nové funkci hodně elánu a úspěchů nejen v rámci pracovního kolektivu, ale také ve vztahu k dětem a jejich rodičům," popřál řediteli školy Lumíru Ondřejovi jménem rady města místostarosta Rožnova Jan Kučera.


Autor: