Optimalizace školství ve městě je pozastavena

, aktualizováno:
Optimalizace školství ve městě je pozastavena

Evaluace podmínek vzdělávání, na které pracuje rožnovská radnice od začátku roku 2011, je pozastavena. Důvodem je předpokládaná změna financování školství od roku 2013, kterou připravuje Vláda ČR.

V současné době projednává Vláda České republiky koncepční materiál nového systému financování školství od roku 2013, který je založen na stanovení „optimálního“ počtu žáků ve třídě. Schválení tohoto materiálu vládou může výrazně ovlivnit, a to negativním směrem, možnosti města při financování provozních výdajů stávající sítě škol, které zřizuje.

Z uvedeného důvodu by bylo ze strany města nezodpovědné uspořádat plánované veřejné slyšení k optimalizaci sítě škol na území města. Mohlo by se stát, že návrh města na optimalizaci sítě škol přednesený na veřejném slyšení by musel být za jeden nebo dva měsíce revidován. Došlo by tak k nežádoucímu a zbytečnému matení žáků škol, zaměstnanců škol, rodičů a veřejnosti. Tato situace by jistě vyvolala oprávněnou negativní reakci u veřejnosti k celému procesu evaluace podmínek vzdělávání na území města.

Po schválení uvedeného materiálu vládou budeme veřejnost bezprostředně informovat o dalším postupu města v oblasti optimalizace sítě škol na jeho území. Tomáš Gross, MěÚ

Připravujeme další podrobnosti