Pátrá se po pedagozích roku

, aktualizováno:

Město Rožnov pod Radhoštěm pravidelně oceňuje nejlepší pedagogické pracovníky z mateřských, základních i středních škol. V letošním roce bude Cena Čeňka Kramoliše udělena již pojedenácté. Pedagogická i nepedagogická veřejnost, občanská sdružení a další instituce a organizace mohou zasílat na Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Městského úřadu Rožnova pod Radhoštěm návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích.

Podané návrhy musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta a samozřejmě také podrobné zdůvodnění podávaného návrhu. Toto zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu. Je potřeba uvést konkrétní údaje o pedagogické činnosti navrženého kandidáta na ocenění, o jeho dalších aktivitách v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti, přínosu k prezentaci města či regionu apod. Samozřejmě, že je ze stran navrhovatelů nutno informovat o podání návrhu také příslušnou školu, na které kandidát působí.

Pedagogičtí pracovníci budou za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávaní mladé generace oceněni na slavnostním aktu v obřadní síni rožnovské radnice na konci března 2014.


Autor: