Práce na obnově Libušína pokračují i v zimě

, aktualizováno:
Práce na obnově Libušína pokračují i v zimě

Tesařské práce na obnově Libušína pokračuje v dílnách, kde se provádí náročné vyřezávání ornamentů na stropních trámech a dřevěných prvcích v interiéru.

„Vyrábí se truhlářské prvky – okna, připravují se ke schválení vzorky s přesnými tvary zakřivení profilů. Dodavatelské firmě jsme poskytli okna, která byla demontována z objektu v minulých letech
a po jejich prohlídce bylo rozhodnuto o jejich repasování a navrácení do objektu. Ostatní okna budou vyrobena nově v kopii," sdělil Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Dřevo na stavbu bylo zpracováváno výhradně tesařsky. Za účasti památkářů a projektantů byla řešena podoba opracování jednotlivých trámů. Parmova přístavba – hrubější opracování, Libušín – hladké opracování, popř. použití hoblíku na dočištění dřeva. Poté byl objekt přímo v prostorách realizační firmy po jednotlivých částech sestaven, stavba byla rozebrána, impregnována a převezena na Pustevny, kde proběhlo její sestavení. V první fázi byla provedena stavba levé části - Parmovy přístavby a krčku. Ve druhé fázi byla vysrubena nejhodnotnější část – jídelna. Pro dosedání stavby byly ponechány v místě tesařských spojů rezervy vyplněné klínky. Počítá se s celkovým dosednutím srubu cca 30cm. Z důvodu urychlení dosedání byly stropní konstrukce zatíženy barely s vodou o kubatuře 1000 litrů. Ještě před zimou byla zastřešena část Parmovy přístavby a krčku. Střešní konstrukce pro jídelnu je připravena v tesařské hale na Bystřičce.

„Již při demontáži torza Libušína byla prováděna podrobná prohlídka a výběr dochovaných prvků, které byly při realizaci stavby postupně navráceny do objektu. Pokud to bylo možné, byly osazovány na původní místo. U některých prvků došlo vlivem času nebo požáru k velkému poškození a muselo dojít k výřezu celých částí. Přesto panovala shoda, že budou do objektu navráceny i části dochovaných originálů, třeba na jiné místo," dodal ředitel muzea.

V objektu Krčmy (prostor chodby a sociální části) zůstalo zachováno 5 kusů stropních trámů, které jsou plošně polychromované. Polychromii tvoří rostlinné motivy (růžové květy se zelenými ratolestmi)
na hnědočerveném pozadí. Na jednom z trámů byla nalezena datace 1891. Tři vybrané trámy s květinovou kresbou a datací byly navráceny do stavby a poté budou restaurovány na místě. Ohořelé trámy se zbytky kreseb budou uloženy v depozitáři muzea.

Při otloukání omítek ve sklepních prostorách byly pod novodobou vrstvou omítky nalezeny původní historické, které byly očištěny na původní malbu a budou zachovány.


Autor: