Rada jmenovala nové ředitelky mateřských škol

, aktualizováno:
Rada jmenovala nové ředitelky mateřských škol

Do konce roku budou ještě ve dvou mateřských školách působit jejich ředitelky Alena Maňáková (ZŠ 5. Května) a Věra Pokorná (MŠ Na Zahradách). K 31.12. ale obě odchází do důchodu a tak v uplynulých dnech proběhlo výběrové řízení vyhlášené zřizovatelem školek, tedy městem Rožnov p.R.

„Průběh výběrového řízení na ředitele mateřských škol vychází ze školského zákona a dalších metodik a město postupovalo standardně jako ve všech ostatních podobných případech. To znamená, že jsme jmenovali odbornou komisi, která byla složena ze zástupce České školní inspekce, byl v ní zástupce z kraje, ředitel jiné mateřské školy mimo mikroregion Rožnovsko, aby byl nezaujatý, dále zástupce za pedagogy a zástupce za zřizovatele. Komisi jsme také rozšířili o osoby, které nemají hlasovací právo, ale mají hlas poradní. U nás to byla místostarostka města Kristýna Kosová a psycholožka, která dává doporučení k danému kandidátovi," vysvětil výběrové řízení místostarosta Rožnova Jan Kučera.

„Pro MŠ Na Zahradách byla podána pouze jedna přihláška do konkursu a odborná komise tuto kandidátku na ředitelku školky potvrdila a doporučila radě její jmenování. V případě MŠ 5. května hodnotila odborná komise tři kandidátky a je potřeba říci, jako vhodné pro výkon funkce doporučila všechny tři kandidátky. Komise také stanovila doporučené pořadí s ohledem na kvality jednotlivých uchazeček. Toto doporučení rada města projednala, akceptovala a do funkce ředitelky školy jmenovala první doporučenou kandidátku, tedy paní Lucii Vašínovou," popsal dále průběh výběrového řízení Jan Kučera s tím, že ještě v pátek během jednání rady byla stávající zástupkyně ředitelky Lucie Zapletalová, která se v doporučení odborné komise umístila na druhém místě, informována o rozhodnutí rady a byl jí také tlumočen názor rady, že je kvalitní kandidátkou a město stojí o to, aby zůstala v rožnovském školství.

„Na žádost rodičů, kteří žádali vysvětlení k postupu rady města, jsme reagovali a hned v úterý 11.12. proběhlo setkání rodičů a vedení města a školského odboru MěÚ Rožnov," doplnil místostarosta Kučera.

„Chápeme určitou obavu rodičů z neznámé pedagožky, která ve školce nepůsobila. Naším úkolem tedy je dát ji šanci, aby přesvědčila rodiče i kolegy, že je plně kvalifikovanou osobou pro tuto pozici. Členy odborné komise i radní města přesvědčila svými odbornými znalostmi, zaměřením na děti, na individuální přístup pro práci s dětmi a také svým zápalem pro práci. Z našeho pohledu se jedná o velmi kvalitní kandidátku," mírnila obavy rodičů místostarostka města Kristýna Kosová.

Podobného názoru je i starosta Rožnova Radim Holiš. „Z jednání rady a materiálů, tak jak byly předloženy, vzešlo jednomyslné rozhodnutí, za kterým si já i celá rada stojíme," dodal Radim Holiš.


Autor: