Rada města hledá odborníky do svých komisí

, aktualizováno:

V rámci svého nového funkčního období plánuje rožnovská rada města zřízení celkem dvanácti komisí, které jsou ze zákona poradními orgány rady.

„Jedná se o komisi bytovou, energetickou, kulturní, komisi Paměti města, prevence kriminality, Radu seniorů, komisi sociální, stavební, komisi pro školství, sportovní, komisi životního prostředí a komisi Zdravého města a MA 21," uvedla vedoucí odboru kanceláře starosty MěÚ Rožnov Veronika Janíková.

„Do uvedených komisí nyní mají jednotlivé volební strany v Rožnově, ale i široká veřejnost, možnost nominovat své zástupce. Součástí nominace musí být mimo jiné popis odbornosti a zkušenosti kandidáta v dané oblasti. Nominace lze zasílat do 26.11.2018 na email hana.bockova@roznov.cz," doplnila Veronika Janíková.

O definitivním personálním obsazení svých komisí rozhodne rada města ještě do konce letošního roku.


Autor: