Radnice hledá odborníky do komisí

, aktualizováno:

Kulturní komise, sportovní komise, komise pro životní prostředí, stavební komise, energetická komise, bytová komise a komise pro cestovní ruch. Těchto sedm komisí chce Rada města Rožnov p.R. zřídit jako svůj poradní orgán. A vedení radnice nyní do komisí hledá odborníky.

„Rozhodně nechceme členství v komisi určovat na základě stranické příslušnosti. Naopak bychom rádi, aby v jednotlivých komisích seděli lidé, kteří budou schopni analyzovat problémy v jednotlivých vyjmenovaných oblastech a pomohli tak členům rady při následném rozhodování. Předpokládáme, že právě z komisí může vzejít řada návrhů, které bychom na radě města dále rozvíjeli," uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová, podle které by se do nominování členů komisí mohla a měla zapojit široká veřejnost.

„Obracíme se tedy na občany města, aby, pokud vědí o vhodném kandidátovi do jednotlivých komisí, nominovali tyto osobnosti nejlépe prostřednictvím e-mailu na mou adresu kosova@roznov.cz s tím, že součástí nominace by měla být také krátká informace o navrženém členovi, z níž by byla patrná kvalifikace k práci v dané komisi," doplnila Kristýna Kosová. Samozřejmě se předpokládá souhlas nominovaného s jeho případným členstvím v komisi.

Konečný termín pro zasílání návrhů je stanoven na pondělí 21.12.2014. Předpokládá se, že členové komisí budou schválení na začátku roku 2015.