Radnice vyhlásí konkurs na ředitele/ředitelku TKA

, aktualizováno:
Radnice vyhlásí konkurs na ředitele/ředitelku TKA

V průběhu března a dubna hodnotily hodnotící komise jmenované Radou města Rožnov p.R. činnost jednotlivých ředitelů městských příspěvkových organizací.

„U nich skončilo šestileté období ve funkci a na základě nastavených kritérií proběhlo jejich komplexní hodnocení u hodnotící komise," popsala místostarostka Rožnova Kristýna Kosová. „U ředitelky T klubu – kulturní agentury hodnotící komise doporučila vyhlášení konkursu a rada města se s tímto doporučením ztotožnila," doplnil starosta města Radim Holiš.

„Rozhodnutí Rady města beru na vědomí. Za svou prací si stojím. Díky zkušenostem, praxi a profesionálnímu týmu TKA se práce dlouhodobě daří, je bez připomínek auditorů, s vyrovnaným rozpočtem. Zpětnou vazbou je spokojený divák a hojně navštěvované akce," řekla k vyhlášení konkursního řízení stávající ředitelka TKA Lenka Vičarová.

„Členové rady ocenili silné stránky ředitelky, mezi které patří výborné lokální vazby a schopnost získávat pro kulturu financování u místních firem, propagace příspěvkové organizace a její činnosti. Pozitivně hodnotíme také práce na přípravě a prosazení dobudování kulturní infrastruktury. Na druhou stranu, zejména s ohledem na další šestileté období a směřování TKA, se rada rozhodla pro vypsání konkurzu," uvedla místostarostka Rožnova, která má kulturu ve své gesci, Kristýna Kosová s tím, že termíny pro vyhlášení konkursního řízení ještě nejsou stanoveny a jeho přípravu má na starosti odbor školství a sportu rožnovského MěÚ.


Autor: