Rožnov má novou koncepci bydlení

, aktualizováno:
Rožnov má novou koncepci bydlení

Více než rok zpracovávaly tři desítky odborníků z řad zástupců neziskových organizací, Úřadu práce ČR, rožnovského městského úřadu i vedení města novou koncepci bydlení. „Výstupem je dokument, který si dal za cíl obrátit pokles počtu obyvatel ve městě. V posledních letech se Rožnov vylidňuje. Lidé odchází nikoliv z regionu, ale z města do okolních obcí. A naším cílem je vrátit se na číslo kolem 17 tisíc obyvatel města," uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera, který se o vznik koncepce bydlení zasadil.

„Celá koncepce má dvě základní části. Podporu budování nových bytů a bytových jednotek formou výkupu vybudovaných inženýrských sítí. To město historicky dělá, my jsme tuto podporu aktualizovali a upravili jsme její podmínky. Druhou, úplně novou částí, je samotná bytová politika města. V ní dochází ke zlomové situaci, protože je určena pro tři skupiny obyvatel. Nově zavádíme nájemní startovací byty pro mladé, tedy osoby do věku 30 let věku, které mají platnou pracovní smlouvu alespoň na jeden rok. Tito mladí lidé mají možnost získat minimálně na dva roky městský nájemní byt," popsal novinku v bytové koncepci Jan Kučera.

„Druhou skupinou, která je v koncepci nová, jsou osoby se zdravotním postižením nebo senioři. Těm budou určeny pečovatelské byty, které budou těmto osobám uzpůsobeny. Reagujeme tak na stárnutí populace, kapacita domu pro seniory je omezená. Chceme dobudovat i přizpůsobit některé stávající byty na to, aby senioři, kteří již sami nezvládnou svou situaci, mohli zůstat v nájemním bytě například s využitím terénní pečovatelské sociální služby a zůstat tak déle v přirozeném prostředí," doplnil místostarosta Kučera.

Třetí skupinou obyvatel jsou sociálně slabí, kteří mají nízké příjmy a jejich náklady na bydlení jsou naopak vysoké a potřebují zvýhodněný nájem. Jedná se tedy o tzv. sociální bydlení

Nově vytvářená bytová politika města by měla umožnit rychlou reakci v případě krize týkající se některé z uvedených skupiny obyvatel. Rožnov aktuálně hospodaří se 326 byty, se kterými bude v souladu s uvedenou koncepcí bydlení pracovat.


Autor: