Rožnovští starostové: Josef Bayer

, aktualizováno:
Rožnovští starostové: Josef Bayer

Starosta, jako jeden z orgánů obecní samosprávy, zvolený obecním zastupitelstvem, stojí v čele územní samosprávy obce, pečuje o obec a její obyvatele.  

Třetím starostou města Rožnova byl zvolen Josef Bayer (1874–1879).  Rožnov měl kolem 460 domů a 3215 obyvatel (3131 katolíků, 73 evangelíků, 11 Židů). Majiteli panství Rožnovského byl Eugen hrabě Kinský, po jeho smrti pak Rudolf hrabě Kinský.

V té době přijížděli do zdejších klimatických lázní hosté z domova, ale i odjinud z Evropy i ze zámoří. Rožnované přispívali ke koloritu lidovými kroji, které se v té době běžně nosily.

V roce 1874 byla dokončena stavba Lázeňského domu nákladem 18 009 zl. 79 kr. Pro zpříjemnění pobytu lázeňských hostů objednána z Brna dvanáctičlenná kapela. Trojtřídní škola byla rozšířena na pětitřídní. Do Vídně vyslána deputace s žádostí o výstavbu železniční dráhy z Polomi do Rožnova a usnadněna tak doprava lázeňských hostů, kteří museli zdlouhavě cestovat dostavníky.

Roku 1875 napadlo tolik sněhu, že se lámaly krovy domů, rožnovský jarmark se v lednu nekonal, karlovská pošta nemohla pro spousty sněhu jezdit. Přičiněním lékárníka Seicherta založen Spolek pro okrašlování a pořádání zábav pro lázeňské hosty.

Roku 1876 zemřel historiograf království českého František Palacký, jenž se vždy hlásil k valašskému kraji; o tři roky později mu osvícení Rožnované postavili před parkem pomník. Toho roku pokryta střecha kostela a kostelní věž, spotřebováno asi 60 000 šindelů a 80 000 hřebíků, práce byla hotova za šest dnů. Ve větší báni nalezeny spisy z roku 1805. Spolu se starými spisy byly do skleněné schránky uloženy nové zprávy i peníze a vše opět vloženo do větší báně.

Roku 1878 zemřel zakladatel Pamětní knihy Martin Tkadlec, majitel domu č. 134 na náměstí. Dr. František Polanský jmenován čestným občanem, neboť mnoho let do Rožnova jezdil, hosty sem posílal a o Rožnově psal.

Roku 1879 zřízena na počátku parku studna (je tam dodnes). Na náměstí podél domů dána dlažba (tratuár). K uctění stříbrné svatby císařských manželů rozhodnuto nazvat horní park „Sady Františka Josefa“ a dolní park „Sady Alžbětiny“. Dne 6. listopadu ujednáno poslat císaři žádost, aby Rožnov byl prohlášen za město, o což Rožnované již několikrát marně žádali.

Starostenský mandát Josefa Bayera vypršel koncem roku 1879. Za jeho starostování město zkrásnělo a bylo i zvelebeno.