Rožnovští starostové: Michal Jurajda

, aktualizováno:
Rožnovští starostové: Michal Jurajda

Starosta, jako jeden z orgánů obecní samosprávy, zvolený obecním zastupitelstvem, stojí v čele územní samosprávy obce, pečuje o obec a její obyvatele.   

Prvním rožnovským starostou byl 25. července 1850 zvolen uvědomělý vlastenec a rožnovský měšťan Michal Jurajda, poslanec moravského zemského sněmu.

Narodil se 15. července 1812 v Rožnově. Toho roku kronikář zaznamenal velkou drahotu. Také, že osm dnů trvajícími dešti se rozvodnila Bečva, strhla 2 chalupy, 4 stodoly, 6 bělární a napáchala další škody.

Michal Jurajda vyrůstal v zámožné a národnostně uvědomělé rodině obchodníka, tkalcovského faktora, patrně i povozníka a zemědělce, jak bylo tehdy zvykem.

V roce 1820 mu bylo osm let. V té době už byly v Rožnově poměrně dobře zavedeny klimatické lázně. Panský správce Josef Drobník přikázal udělat rázná opatření ke zlepšení vzhledu města a pro zpříjemnění pobytu lázeňských hostů.  

Rok 1830 se přihlásil velkou zimou, napadlo mnoho sněhu, led byl na dva lokty tlustý (loket vídeňský 77,7 cm). Při jarním tání strhla velká voda oba mosty, ale ještě toho roku byly znovu postaveny. Obec dbala na vzdělání dětí a při okresní silnici nechala vysázet 1400 stromků.

V roce 1830 převzal osmadvacetiletý Michal Jurajda vedení rodinného podniku a nechal postavit z peněžitého odkazu svého zemřelého otce nad Záhumním mohutný kamenný kříž.  

Roku 1848 se konaly v celé říši bouře lidu, až konečně robota padla. Císařským patentem byly 8. dubna zřízeny nové zemské sněmy - za Rožnov byl poslancem zvolen uvědomělý měšťan Michal Jurajda. Nic nebránilo tomu, aby byl o dva roky později zvolen také prvním rožnovským starostou.

Nebyla tato služba bez překážek. Pro své neohrožené vlastenectví, pro šíření Havlíčkových Národních Novin a Epištol byl r. 1853 vládou ze starostenského úřadu sesazen a dán pod policejní dohled až do roku 1858, pak byl zase starostou. Roku 1861 byl zvolen znovu za poslance na sněm a r. 1867 po třetí, 1871 po čtvrté. Roku 1867 vzdal se starostenství a r. 1871 pro churavost i poslanectví.

Michal Jurajda zemřel 11. července 1874. Byl starostou 12 let a zemským poslancem 23 let. Za dobu jeho starostenství se v Rožnově rozvinulo lázeňství, město zkrásnělo, do textilní manufaktury začal pozvolna pronikat průmyslový charakter.