Rožnovští starostové: Rudolf Bill

, aktualizováno:
Rožnovští starostové: Rudolf Bill

Starosta, jako jeden z orgánů obecní samosprávy, zvolený obecním zastupitelstvem, stojí v čele územní samosprávy obce, pečuje o obec a její obyvatele.

Rudolf Jan Bill byl v pořadí čtvrtým rožnovským starostou v letech 1880 – 1885.

Narodil se v domku na rožnovském náměstí. Když mu bylo pět let, navštívil Rožnov arcivévoda František Karel, otec Františka Josefa I. Přijel na Valašsko, aby poznal krajinu a úpravu cest do Uher a do Slezska. Provázel ho krajský hejtman Josef Drobník.

Rudolf Bill byl muž elegantní, veselé povahy. Jako horlivý vlastenec se roku 1860 účastnil na Hostýně tábora lidu, kde občané manifestovali proti vzmáhající se rakouské centralizaci.

Vyučil se kupcem a vlastnil největší obchod s koloniálním a smíšeným zbožím v Rožnově. Roku 1870 se stal členem městského zastupitelstva, zároveň byl členem místní školní rady. V únoru roku 1877 byl zvolen radním a v roce 1880 starostou města - tím zůstal až do své předčasné smrti.

Za časů starostování Rudolfa Billa město usilovalo o stavbu železnice z Valašského Meziříčí do Rožnova, dokonce slíbilo zdarma poskytnout pozemky. Dokončení železnice se však Rudolf Bill nedožil (lokální dráha z Krásna do Rožnova byla otevřena 7. 6. 1892).

Za starostování Rudolfa Billa byl dvorním císařským dekretem ze dne 1. listopadu 1880 povýšen Rožnov na město, čímž splněno dávné přání obyvatel. Roku 1881 založil Okrašlovací spolek sad na náměstí kolem hudebního pavilonu.

Následujícího roku 22. října vypukl v neděli večer ve stodole Fr. Baroše požár a sežehl na 16 stavení. Hned následujícího roku (1883) byl založen hasičský spolek, který postupně zlepšoval organizaci zásahu při požáru, aby co nejvíce ochránil majetek občanů tehdy pořád ještě z velké části dřevěného městečka.

V těch časech bylo volební období tříleté a k působení starosty Rudolfa Billa, radních a volených zastupitelů zaznamenal spisovatel Čeněk Kramoliš: „V tom i předešlém období byli četně voleni úřadníci a studovaní lidé."

Starosta Rudolf Bill zemřel v pětačtyřiceti letech. Má hrob na čestném místě u rožnovského kostela. Na pomníku stojí zaznamenáno: „Zde odpočívá Rudolf Bill, kupec a starosta rožnovský, člen CK okresní školní rady. Narozen dne 5. 6. 1840 – zemřel dne 2. 9. 1885. Odpočívej v pokoji!"