Smrky v parku musely jít k zemi kvůli kůrovci

, aktualizováno:

Rychle pokácet napadené stromy a pokusit se zabránit šíření kůrovce na další dřeviny. Takový úkol měli městští zahradníci, kteří v Horním parku pokáceli deset smrků.

„Napadené stromy musely jít co nejdříve k zemi, abychom v maximální míře omezili šíření kůrovce na další dosud zdravé dřeviny. Ostatní stromy v městském parku nyní intenzivně zavlažujeme, aby získaly sílu a odolaly napadení tímto škůdcem," vysvětlila místostarostka Rožnova Kristýna Kosová, která zároveň přislíbila realizaci náhradní výsadby.

„Místo pokácených smrků vysadíme v parku s největší pravděpodobností borovice," uvedla Kristýna Kosová.


Autor: