Starosta a místostarostové si rozdělili gesce

, aktualizováno:

Rožnovští zastupitelé svěřili svým rozhodnutím starostovi města i oběma místostarostům zajišťování úkolů v jednotlivých oblastech dle rozdělení jejich tzv. gescí.

Do oblasti působnosti prvního místostarosty Jana Kučery patří odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní, odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace, odbor strategického rozvoje a projektů a sociální odbor.

Do oblasti působnosti druhého místostarosty, tedy místostarostky Kristýny Kosové, patří odbor životního prostředí, oddělení územního plánování, koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a starostou, problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a prvním místostarostou, oblast kultury, T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace.

Ostatní oblasti (odbor vnitřního auditu, útvar tajemníka, odbor kanceláře starosty mimo oblast kultury, finanční odbor, právní odbor, odbor investic, oddělení správních činností, oddělení majetkoprávní, odbor výstavby a územního plánování mimo oddělení územního plánování, Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace a Městská Policie Rožnov pod Radhoštěm) patří do působnosti starosty Rožnova Radima Holiše.


Autor: