Stav sucha byl odvolán

, aktualizováno:

Stav sucha a zákaz nakládání s povrchovými vodami v obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností Rožnov po Radhoštěm (= obce mikroreigonu Rožnovsko) je odvolán. Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R. s účinností od 5.9. zrušil zákaz nakládání s povrchovými vodami (odběr) v celém správním obvodu ORP Rožnov p.R., a to z důvodu zvýšení hladin povrchových vod na tocích do takové výše, při které již nejsou nakládáním s povrchovými vodami ohroženy zájmy ochrany přírody a další zájmy chráněné vodním zákonem.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami byl vyhlášen 20.7.2017.