Strážníci dohlídnou na majitele psů

, aktualizováno:
Strážníci dohlídnou na majitele psů

V Rožnově pod Radhoštěm platí od roku 2006 vyhláška, která stanovuje pravidla pro prohyb psů na veřejných prostranstvích. Problémem je, že tuto vyhlášku řada pejskařů ignoruje.

„Podle platné legislativy je osoba doprovázející psa povinna na veřejných prostranstvích zabezpečit psa vedením na vodítku. S výjimkou vymezených veřejných prostranství je volné pobíhání psů na veřejném prostranství zakázáno. Místa pro volný výběh psů definuje městská obecně závazná vyhláška," uvedl ředitel MěPol Rožnov Aleš Pilař.

„A především, všichni majitelé psů jsou povinni po svých čtyřnohých miláčcích uklidit. V opačném případě se dopouští znečištění veřejného prostranství, což je dle příslušného zákona přestupek proti veřejnému pořádku, za který mohou být majitelé psa pokutování částkou až do výše 20 tisíc  korun. Neplatí obecně rozšířená fáma, že malí psi být na vodítku nemusí a že poplatek městu za psa je určen právě na úhradu úklidu výkalů," upozornil Aleš Pilař.

Vzhledem ke stížnostem, které se na chování majitelů psů stále častěji objevují, přistoupí MěPol Rožnov k častějším a přísnějším kontrolám pejskařů.

„V první fázi umístíme na vytipovaná místa informační tabulky upozorňující na pravidla chování a povinnosti majitelů psů. Dále budeme v určených obdobích prostory kolem vybraných domů monitorovat zvýšeným dohledem strážníků a případné nedostatky budou nejprve řešeny domluvou, a pokud to nebude stačit, tak bohužel i sankcí," uzavřel Aleš Pilař.