Strážníci loni na pokutách vybrali čtvrt milionu

, aktualizováno:
Strážníci loni na pokutách vybrali čtvrt milionu

Devatenáct uniformovaných strážníků bylo ve službě rožnovské městské policie v roce 2013. Za uplynulých 12 měsíců přijali od fyzických nebo právnických osob 2.183 oznámení a řešili 1.861 přestupků.

„Většinou se jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (1198 přestupků). Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku (123), přestupky proti majetku (106). Řešili jsme také více než 340 ostatních přestupků spáchaných porušením obecně závazné vyhlášky, nezajištěním psa, konzumací alkoholických nápojů nebo porušením pravidel občanského soužití," vypočítal strážník zastupující ředitele Městské policie Rožnov Marek Grossmann s tím, že na správní orgán bylo strážníky městské policie předáno 85 podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu a na Policii ČR bylo podstoupeno 29 podezření ze spáchání trestného činu.

Z uvedeného počtu přestupků bylo 1171 řešeno uložením blokové pokuty a 585 přestupků bylo řešeno domluvou. Na pokutách bylo v blokovém řízení v roce 2013 uloženo 252.000 korun.

Městská policie v Rožnově ovšem nedohlíží pouze nad veřejným pořádkem nebo silničním provozem. „V loňském roce jsme odchytili 123 zvířat, řešili jsme 27 vraků osobních vozidel a evidováno u nás bylo 175 nálezů a 203 ztrát. Strážníci městské policie na území Rožnova pod Radhoštěm ve více než 230 případech spolupracovali s Policií ČR a ve 27 případech zajišťovali záchranáře, nebo pomáhali při výjezdu Zdravotní záchranné služby Zlínského kraje. Dále spolupracujeme s řadou subjektů při zajišťování velkého množství kulturních nebo společenských akcí. V oblasti prevence kriminality jsme rozšířili dohled nad přechody pro chodce i na odpolední hodiny, realizovali jsme desítky besed a přednášek na mateřských, základních i středních školách a prezentovali činnost městské policie také na akcích například na Dětském dni," uzavřel bilanci za rok 2013 Marek Grossmann.


Autor: