Studánky na Rožnovsku jsou v dobré kondici

, aktualizováno:

Studánka ve Sladském, Rysová, Korýtko, Hranička, Mokré, Stračka i Sachova studánka. Vodu z těchto studánek kontrolovali v červnu pracovníci odborné firmy ve své laboratoři. „Odběry vzorků z uvedených studánek proběhly ve dnech 2.-5. června 2014. Provedeny byly rozbory kvality vod v rozsahu chemických a mikrobiologických zkoušek na počty kolonií při teplotách 220C a 360C, na koliformní bakterie a na výskyt bakterie Escherichia coli,což je bakterie patřící do skupiny koliformních bakterií, která je nejlepším indikátorem čerstvého fekálního znečištění. Podle rozborů akreditované laboratoře společnosti ENERGOAQUA, a.s. lze vodu z těchto sedmi vyjmenovaných studánek používat jako pitnou, ale doporučuje se její převaření," popsala Lenka Němcová z rožnovského MěÚ.

„U všech studánek nevyhověl mikrobiologický rozbor v ukazatelích Escherichia coli a koliformní bakterie. Voda v uvedených ukazatelích nevyhovuje požadavkům vyhlášky na kvalitu pitné vody, nicméně celkově lze vodu používat jako pitnou s tím, že ji doporučujeme převařit," upřesnila Gabriela Mantlová ze společnosti ENERGOAQUA.

„Nejlepší kvalitu vody měla sudánka Stračka v Zašové a dále pak Sachova studánka v Horní Bečvě. Lze konstatovat, že celková kvalita vod se u studánek výrazně zlepšila," stojí ve zprávě z laboratorního rozboru.

Rozbory vod ve studánkách realizuje město Rožnov pod Radhoštěm pravidelně od roku 2004. „Vzhledem k tomu, že Rožnov je turisticky vyhledávanou chatařskou lokalitou a i místní občané hojně docházejí do studánek, začalo město dělat rozbory místních studánek z toho důvodu, aby uchránilo občany od nekvalitní vody. Kvalita vody se hodnotí dle vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Samozřejmě, že kvalita vody je kolísavá a je většinou ovlivněna klimatickými podmínkami, jako jsou vysoké teploty, sucho a nízký průtok vody," doplnila Němcová s tím, že roční náklady na kontrolu kvality vod ve studánkách jsou přibližně 30 tisíc korun a rozbory jsou prováděny jednou měsíčně v období od dubna do září.


Autor: