T klub bude od března řídit Jakub Sobotka

, aktualizováno:

Grafika a fotografa Jakuba Sobotku jmenovala Rada města Rožnov p.R. do funkce ředitele příspěvkové organizace T klubu – kulturní agentury (dále také jen TKA). Na této pozici tak od 1.3. 2019 vystřídá dosavadní ředitelku Lenku Vičarovou.

„Už na jaře 2018 proběhlo pravidelné komplexní hodnocení pracovní činnosti ředitelky TKA, a to v souladu s Pravidly hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov. A na základě doporučení hodnotící komise jsme se dohodli na vypsání rekonkurzu. Samotné výběrové řízení jsme cíleně nechali až po komunálních volbách, aby nově zvolená rada mohla jmenovat ředitele, se kterým bude v dalším několikaletém období spolupracovat," uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová, která má kulturu ve městě ve své gesci.

„Nově nastupující ředitel Jakub Sobotka bude mít za úkol, kromě samotného řízení TKA a přípravy kulturních a společenských akcí, především spolupráci na přípravě kulturní strategie města, což bude náš strategický dokument na další roky. Samozřejmě očekáváme, že následně bude v rámci této kulturní strategie směřovat jím řízenou agenturu tak, aby v maximální míře a kvalitě plnila zadané úkoly," doplnila místostarostka Kosová.

Rada města zároveň vyjádřila poděkování Lence Vičarové za mnohaletou práci v oblasti kultury.


Autor: