Také v příštím volebním období bude v Rožnově 21 zastupitelů

, aktualizováno:
Také v příštím volebním období bude v Rožnově 21 zastupitelů

Počet členů Zastupitelstva města Rožnov p.R. se ani v dalším volebním období nezmění. V letech 2018-2022 tak bude mít Rožnov stejně jako ve všech porevolučních volebních obdobích 21 členů zastupitelstva. Rozhodli o tom na svém úterním zasedání zastupitelé.

„Podle zákona o obcích může počet členů zastupitelstva na každé volební období stanovit zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstev obcí proběhnout na základě rozhodnutí prezidenta republiky ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Vzhledem k tomu, že ve srovnání s volebním obdobím 2014 – 2018 nedošlo k žádným výrazným změnám ani co do počtu obyvatel a ani co do velikosti územního obvodu města Rožnov pod Radhoštěm, navrhl Městský úřad Rožnov zůstat u počtu 21 členů zastupitelstva města," uvedla vedoucí odboru kanceláře starosty MěÚ Rožnov Veronika Janíková.

„Při stanovování počtu členů zastupitelstva přihlédlo zastupitelstvo města zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm k rozhodnému datu 1. 1. 2018 je 16 469. (zdroj: ČSÚ). Město Rožnov pod Radhoštěm tak spadá do kategorií obcí s počtem obyvatel nad 10 000 do 50 000 obyvatel, pro kterou stanoví zákon počet členů zastupitelstva v rozmezí od 15 do 35 členů," doplnila Veronika Janíková.


Autor: