Trojí únorové ohlédnutí

, aktualizováno:
Trojí únorové ohlédnutí

Historička Vlasta Fialová (5. 6. 1896 – 6. 2. 1972) se sice narodila v Holešově a zemřela v Brně, ale značnou část svého odborného úsilí věnovala milému Valašsku. Studovala na Karlově univerzitě v Praze, roku 1935 získala doktorát filozofie na Masarykově univerzitě v Brně. Od VII. ročníku časopisu Naše Valašsko, vydávaného Moravským muzeem, byla jeho šéfredaktorkou. Je autorkou několika vlastivědných knih a studií. V únoru uplynulo 40 let od jejího úmrtí.

Jan Kutzer, pokrokový učitel a spisovatel zůstal po celý život věrný Velkým Karlovicím, kde se před 165 lety 11. 2. 1847 narodil a kde 3. 4. 1901 zemřel. Učiteloval ve Velkých Karlovicích v údolí Podťatém. Škola měla pouze jednu třídu pro sto žáků. Sepsal a vlastním nákladem vydal pozoruhodnou historii karlovického údolí „Karlovské zrcadélko“. Mimo jiné je v něm uvedeno, že se toto údolí v pradávnu nazývalo Urgatina (Urga, utrda – ovčí smetana). Čistý zisk z prodeje knihy věnoval žákovské knihovně.

Akademická malířka Marie Bognerová rovněž zůstala po celý život věrná svému Valašskému Meziříčí, kde se 29. 3. 1931 narodila a kde před patnácti lety 18. 2. 1997 zemřela. Byla skvělou portrétistkou. V řadě kreseb a akvarelů zachytila město Valašské Meziříčí v čase jeho přestavby. Ilustrovala knížky pohádek a upomínkovou publikaci Jiřího Demla „Valašské Meziříčí“. (sb)