Úpravy na křižovatce U Janíků jdou do finále

, aktualizováno:

Práce týkající se křižovatky U Janíků v rámci rekonstrukce komunikace I/35 jdou do finále. V nejbližších dnech bude probíhat frézování starých asfaltových povrchů na všech ramenech křižovatky a v příštím týdnu (od úterý 24.11. do čtvrtku 26.11.) budou položeny nové vrstvy v hlavním směru silnice I/35. V následujícím týdnu, od pondělí 30.11, budou nové povrchy položeny také na větev směrem do centra, čímž dojde ke zjednosměrnění ulice Nádražní právě v tomto směru.

„Město požadovalo, aby práce probíhaly i o víkendu, ale dle informace zhotovitele toto není možné, protože nebudou v provozu obalovny (výrobny asfaltových směsí)," uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

V případě příznivých klimatických podmínek bude vyznačeno i vodorovné dopravní značení. „Tady je ale podmínkou zcela suchá komunikace, jinak barvy k asfaltu nepřilnou. Při těchto úpravách dojde k vypnutí světelné signalizace a samozřejmě ke krátkodobému omezení provozu. Řidiči by měli věnovat velkou pozornost přechodnému dopravnímu značení a dbát pokynů městské policie, která bude při omezeních asistovat," doplnil Marek Moll z odboru rozvoje MěÚ Rožnov s tím, že do začátku zimy budou dokončeny a vyznačeny všechny přechody pro chodce jak na křižovatce, tak na zbytku trasy I/35. „V této souvislosti upozorňujeme, že stávající přechod u autobusového nádraží bude již natrvalo uzavřen a trasa pro pěší povede přes křižovatku U Janíka," řekl Moll.

V prozatímním (a tedy neautomatizovaném) režimu fungují i světla na křižovatce U Janíků. „Po vyznačení a zprovoznění všech jízdních pruhů bude křižovatka fungovat jako tzv. inteligentní, což znamená, že radarové detektory a kamery snímají v hodinách mimo hlavní provoz dění na křižovatce a propouštějí jednotlivá vozidla tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému zastavování a čekání na světlech. V době nejhustšího provozu jsou pak nastaveny pevné intervaly pro průjezd křižovatkou," vysvětlil Radim Holiš.

„Již nyní je ale, důležité, aby chodci využívali tlačítek u jednotlivých přechodů, které jim umožní přejít komunikaci. A řidiči by měli maximálně dojíždět k jednotlivým stop čarám na křižovatce tak, aby je kamery zachytily," doplnil starosta Holiš.

I když budou asfaltové povrchy na křižovatce letos již kompletní, v roce 2016 budou i nadále v tomto prostoru probíhat dokončovací stavební práce (např. na dělícím ostrůvku mezi oběma směry).


Autor: