V muzeu se bude vzpomínat na Teslu

, aktualizováno:

Mezi fenomén, který ovlivnil nejen život lidí, ale také místa, regiony a svou působností zasáhl i přes hranice státu, patří i 65 let dlouhá historie národního podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm. V návaznosti na toto výročí připravilo Valašské muzeum v přírodě výstavu pod názvem (NE)ZAPOMENUTÁ TESLA (10. 2. – 17. 8. 2014) jako připomínku tohoto fenoménu.

V tradiční valašské oblasti došlo k neuvěřitelně rychlé změně života obyvatel regionu a vlivu na další části tehdejší republiky. Velkou proměnu regionu nadneseně oslavil spisovatel a vlastivědný pracovník Bohumír Četyna:

„…všechny progresivní činy Valachů minulých pokolení měly význam… Ale všechny blednou a rozplývají se ve srovnání s naší přítomností. Rožnovská TESLA je dosud největším krokem a největší revolucí za posledních tři sta padesát let…“

Myšlenka realizace výstavy na bázi zmapování historie Tesly po stránce celospolečenské, výrobní a celkového vlivu tohoto podniku na život Valašska a dalších regionů vznikla v roce 2011. O rok později se díky aktivitě Valašského muzea v přírodě naplno rozběhly přípravy výstavy. Formou výzvy pamětníkům, ustanovením pracovní skupiny odborníků (bývalých zaměstnanců Tesly) – nadšenců, sbíráním hmotného i nehmotného materiálu se začala uskutečňovat vlastní realizace. Široká spolupráce s místními podniky, jako např. On Semiconductor, Energoaqua atd. se postupně rozšířila i na školy – bývalá „vakuovka“ - dnešní Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel.  Vznikla koncepce výstavy s důrazem na celospolečenskou provázanost historie města, podniku Tesla a Valašského muzea v přírodě. Zároveň výstava zkompletovala vizi odborné obsažnosti textů – umístěných na panelech a ve vitrínách.

V roce 2013 se Valašské muzeum rozhodlo podat projekt do fondu mikroprojektů přeshraniční spolupráce a našlo si přirozeného partnera – město Trstená, kde existovala v Nižné Tesla Orava.

„Návštěvníci mají možnost nahlédnout do výstavních prostor muzea, kde je v hrubých rysech načrtnuta historie národního podniku Tesla a její podíl na společensko-kulturním vývoji města Rožnova pod Radhoštěm. Výstava obsahuje historická fakta vzniku, rozvoje a zániku Tesly a jejího vlivu na celospolečenský život ve městě a okolí. Uvidíte to, co bylo sebráno díky pomoci dobrovolných dárců. Zbývající dokumenty a artefakty jsou archivovány, aby paměť mohla být v případě nových podnětů znovu osvěžena. Valašské muzeum v přírodě si tímto zároveň dovoluje poděkovat všem spolupracovníkům, nadšencům, spolupracujícím institucím, všem lidem, kteří k realizaci expozice napomohli a vzpomínkami se vrátili do svých životních etap, jež v nějaké souvislosti strávili v sounáležitosti s n. p. Tesla. Bez jejich pomoci by výstava nemohla vzniknout. Budeme rádi, když lidé si přijdou výstavu prohlédnout – vstup na ni je zdarma,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Výstava ve Velkém sále Sušáku (I. patro) je otevřena od 10. 2. do 17. 8. 2014 dle otevírací doby muzea. Vstupné na výstavu je zdarma (i v ceně vstupenky do jednotlivých areálů muzea). Vernisáž se koná v pondělí 10. 2. v 15.00 v Janíkově stodole v Dřevěném městečku. Předcházet vernisáži bude beseda s pamětníky, bývalými zaměstnanci Tesly v Rožnově pod Radhoštěm a Nižné (Slovensko) v konferenčním sále budovy Sušáku.

Kompletní přehled otevírací doby muzea najdete zde.


Autor: