V polopřevodu (dohlášení) je v Rožnově stále ještě 1.187 vozidel

, aktualizováno:
V polopřevodu (dohlášení) je v Rožnově stále ještě 1.187 vozidel

Poslední týden mají motoristé čas na provedení odhlášení vozidla (tzv. polopřevodu na kupujícího). Tuto povinnost prozatím nesplnilo 1.187 provozovatelů motorových vozidel.

„Pokud nebude polopřevod vozidla proveden v daném termínu, bude vozidlo vyřazeno z evidence," upozornila Eva Pernická z odboru dopravy rožnovského MěÚ, podle které se na přepážkách odboru dopravy prozatím nevytváří žádné fronty a dlouhé čekací lhůty.

„To se ale samozřejmě s krátícím se termínem může změnit. Polopřevod vozidla je prováděn v místě trvalého pobytu provozovatele a na odbor dopravy se kvůli tomuto úkonu není třeba objednávat," uzavřela Eva Pernická.