V Rožnově budou odstraňovány reklamy v blízkosti komunikace I/35

, aktualizováno:

Podobně jako v jiných místech České republiky budou také na Rožnovsku majitelé reklam a reklamních ploch umístěných v nedovolené blízkosti hlavní komunikace I/35 postupně vyzýváni k jejich odstranění. Výzvy rozesílá Krajský úřad Zlínského kraje, a pokud odstranění reklamního zařízení (billboardů, plachet a bannerů na plotech) neprovede jejich vlastník, budou odstraněny pověřenou firmou na náklady vlastníka.

„Zákon stanovil ochranná pásma mimo jiné u silnic I. třídy, ve kterých nesmí být reklamní sdělení. V případě Rožnova se to týká komunikace I/35 a především oblasti mimo zastavěná místa. Město Rožnov v tomto případě dostává jednotlivé výzvy pouze na vědomí. Nejedná se tedy o regulaci reklamy ze strany města," uvedla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

Kolika vlastníků reklamních zařízení v Rožnově a okolí se aktuální výzvy k odstranění zařízení týkají město Rožnov neví.


Autor: