VaK Vsetín posílí vodovodní řád pro budoucí vodovod na Horní Paseky

, aktualizováno:

Prvním krokem pro budoucí vodovodní řád na Horních Pasekách je přivedení vody novým řádem na trase Kozinec – Eroplán. Společnost Vak Vsetín provede ve dnech 21.5. – 31.8.2018 posílení stávajícího vodovodního řadu vybudováním nového přívodního vodovodního řádu v celkové délce 935 m od vodojemu Kozinec k propojení na stávající řad za hotelem Eroplán.

„V uvedeném období proběhne fyzická realizace stavby s tím, že ukončení je plánováno nejpozději do konce srpna. V této chvíli je vybrán zhotovitel, který v příštím týdnu přebírá staveniště. Investorem je společnost VaK Vsetín. Město Rožnov se se společností VaK Vsetín dohodlo, že na stavbu bude použita taková technologie, která umožní realizovat stavbu bez úplného uzavření některé z dotčených komunikací," upozornil starosta Rožnova Radim Holiš.

„V převážné části výstavby bude použita bezvýkopová technologie. Trasa navrženého vodovodu kříží místní komunikace, Kání potok a silnici I/58. Pro křížení komunikací je ve většině navržen protlak. Stavbou budou dotčeny silnice I/35 a I/58 a místní  komunikace ul. Lesní a ul. Frenštátská. Práce budou započaty u vodojemu Kozinec a budou postupně pokračovat směrem ke křižovatce na Eropláně, přechodem pod silnicí I/58 a ukončeny napojením na stávající vodovodní řad Horní Paseky," popsala průběh stavby Jarmila Karlíková z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.

„Na tuto stavbu navazuje velký projekt vodovodu Horní Paseky, který město Rožnov připravuje. „Jsme před podpisem posledních smluv týkajících se pozemků v souvislosti s plánovanou trasou výtlačného řádu. Již v dubnu byly na zastupitelstvu města schváleny smlouvy na výkupy pozemků potřebné pro samotnou realizaci vodojemu, který je pro celý nový vodovodní řád zásadní," doplnil starosta Holiš.


Autor: