Vedení města jednalo s lékaři z městské polikliniky

, aktualizováno:
Vedení města jednalo s lékaři z městské polikliniky

Ve středu 4. dubna se na rožnovské radnici sešli představitelé města (starosta Radim Holiš a místostarostka Kristýna Kosová) s jednatelem Komerčních domů Rožnov (Jindřich Žák) a s lékaři, kteří jako nájemci vykonávají svou praxi v budově Městské polikliniky Rožnov.

„Základním cílem schůzky bylo informovat lékaře o připravovaných projektech, které ovlivní situaci na parkovišti u polikliniky. Bavili jsme se nejen o budoucím stavu, ale také o přechodném období v průběhu realizace jednotlivých projektů. No a samozřejmě jsme řešili také plánované úpravy v budově polikliniky," popsal obsah jednání starosta Rožnova Radim Holiš.

„Parkovací kapacity v blízkém okolí polikliniky nejsou dostačující. Když se parkování v minulosti projektovalo, prošlo poliklinikou denně 500 osob. Dnes je to více než dvojnásobek. Město ale na Bezručově ulici plánuje přístavbu knihovny a výstavbu kulturního centra a  obě stavby budou mít samozřejmě své parkovací kapacity. Proto zvažujeme, zda by si jednotlivé provozy nemohly pomoci v tom, že dopoledne by byly parkovací místa především u kulturního centra k dispozici pro polikliniku a parkování nemocných a večer pak pro návštěvníky kulturních akcí," nastínil představy města Radim Holiš. O víkendech může navíc parkovací plocha sloužit i pro odlehčení při akcích pořádaných Valašským muzeem v přírodě.

„Ve věci zpoplatnění parkoviště u polikliniky stále vedeme diskusi o nejoptimálnější variantě, která minimalizuje náklady pacientů a na druhé straně zabrání zbytečnému celodennímu stání některých vozidel. Uvažujeme o třech hodinách zdarma a následném zpoplatnění parkování. Podle názoru lékařů je tato doba pro jejich pacienty dostačující," uvedl Radim Holiš.

Město má dále připraven projekt úpravy chodníku a cyklonapojení na Letenské ulici a další úpravy parkovacích míst. „Část pozemků zde patří Lesům ČR a část Komerčním domům Rožnov. „Jsme ve fázi řešení majetkoprávních vztahů a připravujeme odkup některých pozemků ve prospěch města," doplnila základní informace místostarostka Rožnova Kristýna Kosová s tím, že na dobu do výstavby obou záměrů chce město vyznačit parkovací místa u kina Panorama, které by byly primárně určeny zaměstnancům městského úřadu a nájemníkům polikliniky. „To by mělo být hotovo v první polovině letošního roku," řekla Kristýna Kosová.

Do budovy městské polikliniky Rožnov zamíří dle statistického sčítání denně až 1.300osob s tím, že největší zátěž bývá v pondělí a v úterý, časově kolem sedmé a osmé hodiny ráno.

Co se týče dalších diskutovaných témat, byly představeny záměry letošního roku na úpravy (opravy) v budově polikliniky. „Letos bude opraveno sociální zařízení sociálky a připraví se projekt na úpravy společných vnitřních prostor. Ty by se začaly realizovat v dalším roce. Dále chceme v budově polikliniky umožnit třídění komunálního odpadu formou umístění barevných košů.  A vyměnit chceme i mobiliář umístěný ve vestibulu objektu," uzavřel informace o jednání jednatel Komerčních domů Rožnov Jindřich Žák.


Autor: