Vedení městské policie převezme v březnu Aleš Pilař

, aktualizováno:
Vedení městské policie převezme v březnu Aleš Pilař

Jednomyslně odsouhlasili rožnovští zastupitelé na svém úterním zasedání pověření plněním úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm strážníka Aleše Pilaře. Toto hlasování tak potvrdilo doporučení výběrové komise, která již v září 2014 v rámci veřejného výběrového řízení vybrala Aleše Pilaře do funkce ředitele městské policie.

„Podmínkou pro pověření řízením městské policie pana Pilaře bylo složení příslušných odborných zkoušek dle platného zákona o obecní policii, což pan Pilař učinil koncem ledna letošního roku. V mezidobí byl řízením městské policie pověřen pan Marek Grossmann, kterému bych chtěl tímto poděkovat za dobře vykonanou práci," uvedl starosta Rožnova Radim Holiš. (Marek Grossmann také zastupoval ředitele MěPol Rožnov Daniela Vašuta v době jeho nemocenské – pozn. autor.)

Aleš Pilař při svém představení se před zastupiteli města uvedl, že jeho základní snahou bude vybudovat moderní a dynamickou městskou policii. „Chtěl bych uplatnit veškeré své poznatky a zkušenosti z dosavadní 20leté praxe u Policie ČR a chtěl bych je samozřejmě využít pro řízení MěPol v Rožnově p.R. Chci, aby městská policie byla koncipována především jako služba občanům města, která bude připravena plnit úkoly nejen v rámci mimořádných událostí, ale bude také udržovat běžný klidový stav ve městě a bude připravena patřičně zakročit proti těm, kteří budou chtít tento klidový stav narušovat," řekl Aleš Pilař.

Velitel městské policie, kterým je ze zákona starosta města Radim Holiš, poté popřál nově jmenovanému řediteli hodně štěstí při realizaci všech plánů.


Autor: