Vedení radnice se sešlo s občany z ulice Horská

, aktualizováno:
Vedení radnice se sešlo s občany z ulice Horská

V minulém týdnu proběhlo na ulici Horské veřejné jednání k připomínkám občanů k dokončené první části investice města. „Rožnované bydlící na této ulici si stěžovali na některé věci, které přinesla rekonstrukce celé ulice Horská. Proto jsme na místě svolali veřejné jednání se všemi, kteří v této lokalitě bydlí a chtěli se dozvědět veškeré informace o rekonstrukci," řekl starosta Rožnova Radim Holiš.

„Vysvětlili jsme občanům, jak celý projekt rekonstrukce ulice Horská vznikal, jaké bylo jeho zadání a představy města. Kolegové z odboru investic, městský architekt a ředitel Městské policie Rožnov vysvětlili postupně jednotlivé etapy rekonstrukce a současně jsme přítomným Rožnovanům připomenuli, že před zahájením celé rekonstrukce bylo v minulosti svoláno veřejné jednání v rámci veřejných interpelací a to už v roce 2016. Na tomto jednání se mohli se záměrem města seznámit a připomínkovat ho," doplnil Radim Holiš.

„Při dnešním veřejném jednání jsme si vysvětlili některá úskalí, která nová investice přinesla. Je pravdou, že se objevily i problémy, které musíme v krátkém časovém horizontu vyřešit. Jedná se například o plochy pro kontejnerová stání pro nádoby na tříděný odpad nebo ne zcela ideální napojení stávajícího východu z panelového domu č.p. 1734 na nově vybudované chodníky. Tyto připomínky akceptujeme a samozřejmě je odstraníme. Dalším velkým tématem byl počet parkovacích míst, z nichž byla v dané ulici řada nelegálních. Část parkovacích míst jsme projektem legalizovali a dopředu jsme věděli, že plocha mezi panelovými domy neumožňuje vybudovat dostatek potřebných parkovacích míst. Tady jsme ale vysvětlili, že je připravena další, navazující investice v této lokalitě, která by měla přinést 21 nových parkovacích míst. Tato investiční akce proběhne v příštím roce. Dále je těsně před dokončením úprava v lokalitě před ZŠ 5. Května, která rovněž přispěje ke zvýšení bezpečnosti pohybu především dětí.

Dále se město bude snažit také připravit provizorní řešení, v rámci kterého by do dokončení celé rekonstrukce ulice Horská mohli řidiči svá vozidla parkovat například v areálu zdejší základní školy. Současně ale upozorňujeme, že po dokončení první etapy (kolaudace úpravy ulice Horské – I. etapa) bude ze strany městské policie nastavena jednoznačně nulová tolerance na případné přestupky v silniční dopravě," uzavřel starosta Radim Holiš s tím, že o této skutečnosti se lidé dozvědí s minimálně třítýdenním předstihem.


Autor: