Veřejné jednání o budoucnosti střelnice

, aktualizováno:

Na ulici Putýrky v místní části Rožnova Dolní Paseky fungovala v 80. a 90. letech minulého století střelnice provozovaná Český střeleckým svazem (dříve pod patronací Svazarmu). Střelnici byl rozhodnutím Policie ČR v roce 1999 přerušen provoz a dosud nebyl obnoven. A právě v těchto dnech usiluje Českým střeleckým svazem, z.s. – sportovně střelecký klub Rožnov o obnovení provozu střelnice.

„Město Rožnov pod Radhoštěm ale obdrželo dne 21.8.2017 petici občanů za zrušení této střelnice na ulici Putýrky. Vzhledem ke skutečnosti, že petici podpořilo svými podpisy přes 500 občanů, rozhodli jsme o zorganizování veřejného projednání celé záležitosti za přítomnosti dotčených stran, které se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 v 16.00 h. se ve velké zasedací místnosti městského úřadu na Masarykově náměstí," pozval starosta Rožnova Radim Holiš.

„Uspořádáním tohoto veřejného setkání chceme zprostředkovat dialog mezi Českým střeleckým svazem, z.s. – sportovně střelecký klub Rožnov, který usiluje o obnovení provozu střelnice na ulici Putýrky a občany, jichž se případné znovuobnovení provozu přímo dotýká. Naší snahou v této věci je umožnit oběma stranám objasnit si navzájem své postoje, vysvětlit případné nejasnosti a přispět tak k nalezení nejlepšího možného řešení celé záležitosti," doplnil starosta Holiš.


Autor: