Veřejnost může zasílat návrhy na udělení Ceny města a Čestného občanství

, aktualizováno:

Město Rožnov pod Radhoštěm vyzývá k podání návrhů na ocenění osobností Cenou města Rožnov pod Radhoštěm případně Cenou starosty města pro rok 2019 a také k podání návrhů na udělení Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm.

„Uvedená ocenění budeme v letošním roce udělovat potřetí. V roce 2017 získali Cenu města pan Richard Sobotka a pan Miloš Šimurda a Cenu starosty města Spolek rožnovských žen, v loňském roce pak Cenu města získali manželé Helena a Petr Dobrovolní a Cenu starosty města Ludmila Bajerová. Čestné občanství dosud nebylo uděleno," uvedla vedoucí odboru kanceláře starosty Veronika Janíková.

Příslušné formuláře pro návrhy na udělení Ceny města, Ceny starosty města nebo Česného občanství města Rožnov pod Radhoštěm včetně podrobných pravidel pro udělování ocenění poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm naleznou zájemci na www.roznov.cz/oceneni.

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Tomáš Gross, Městský úřad Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128, telefon: 571 661 137, e-mail: tomas.gross@roznov.cz.

Cena města Rožnov pod Radhoštěm může být udělena fyzické osobě (jednotlivci, dvojici či kolektivu) nebo právnické osobě

a) za dlouhodobou mimořádnou činnost pro město v různých oblastech života, zejména v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální, vědecké nebo v oblasti volnočasových aktivit při práci s dětmi, mládeží či dospělými,

b) za dlouhodobou mimořádnou činnost podporující šíření dobrého jména města,

c) fyzickým osobám, které vykonaly čin spojený s osobním hrdinstvím, který znamenal záchranu života, historických či kulturních hodnot nebo majetku.

Cena starosty města Rožnov pod Radhoštěm může být udělena fyzické osobě (jednotlivci, dvojici či kolektivu) nebo právnické osobě jako morální ocenění za významný počin zejména v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální či v oblasti volnočasových aktivit při práci s dětmi, mládeží či dospělými.

Čestné občanství města Rožnov pod Radhoštěm může být uděleno:

a) fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města,

b) fyzickým osobám, které se významnou měrou prosadily zejména v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální či vědecké, a to jak v České republice, tak v zahraničí,

c) fyzickým osobám, které vykonaly čin spojený s osobním hrdinstvím, který znamenal záchranu života, historických či kulturních hodnot nebo majetku.


Autor: