Výstavba chodníku Tylovice - Hážovice bude pokračovat

, aktualizováno:

Opakované předkládání žádostí o dotaci na chodník Tylovice – Hážovice se vyplatilo. Rožnovská radnice v těchto dnech obdržela potvrzení o přidělení evropských finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů na vybudování další části chodníku v této místní části města.

„Jedná se o 550 m dlouhý úsek od ulice Jasanová v Tylovicích až po již zhotovenou část. Podle projektové dokumentace jsou předpokládané náklady na celou investici ve výši 15,4 milionu korun bez DPH," uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

„V této chvíli máme již vysoutěženého dodavatel stavby a čekáme na uzavření smlouvy. Ihned poté se veškeré práce na vybudování další části chodníku rozběhnou. Samotná realizace chodníku není časově nijak náročná. V daném úseku ale musíme počítat s velkým množstvím nutných přeložek prakticky všech síti, a tak v harmonogramu stavby počítáme s tím, že celé dílo bude hotovo až na začátku příštího roku. Uvidíme ale, jak příznivé budou klimatické podmínky," doplnil vedoucí odboru rozvoje MěÚ Rožnov Ivo Marcin.