XX. Sečení luk na Soláni

, aktualizováno:

Akce začne v 18 hodin na louce u Korytářů, kde se sejdou sekáči, aby předvedli svůj um v kosení trávy. Valašský sbor portášský zahájí střelbou z pušek celý program. Ti ve svých krásných krojích přispějí k dokreslení tradice kosení, které bývalo v tomto období hlavní činností na mnoha valašských loukách a kopcích. Po celou dobu soutěže a večer bude hrát cimbálová muzika Soláň, zazpívají  Karlovjanky a mužský sbor z Kunovic. Podvečerem provází Jaroslav Halašta.