Z města mizí nepovolené reklamní poutače a stojany

, aktualizováno:
Z města mizí nepovolené reklamní poutače a stojany

Strážníci Městské policie Rožnov dnes ve spolupráci s odborem správy majetku rožnovského městského úřadu kontrolovali reklamní poutače a stojany na náměstí.

„Lze konstatovat výrazné zlepšení stavu. Ještě v minulém roce jsme našli přibližně sedmdesát nepovolených „áček". V současné době máme 14 poutačů povolených a pouze desítka stojanů potřebné povolení neměla. Ostatní poutače již byly jejich majiteli odstraněny. U těch, které dnes povolení nemají, půjdeme opět cestou výzvy k odstranění," popsala vedoucí odboru správy majetku Michaela Slobodová.

Rožnovská radnice chce stanovit pravidla pro umisťování těchto reklamních zařízení.

„Ve spolupráci s  městským architektem zvažujeme záměr úplného zákazu áček a povolení pouze pevných reklam, například vývěsních štítů nebo pevně ukotvených poutačů. Další variantou je zpoplatnění stávajících áček formou obecně závazné vyhlášky. S podnikateli, kteří mají své provozovny na náměstí a v blízkém okolí, jsme se sešli a na výše uvedené povinnosti jsme je upozornili. A také jsme s nimi diskutovali případnou výši poplatku za umístění áček na veřejném prostranství," řekla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová.

 

K tématu se můžete vyjádřit i prostřednictvím ankety v pravém sloupci těchto stránek.


Autor: