Závěrečný účet města schválen. Rožnov hospodařil s přebytkem 41 milionů korun

, aktualizováno:

Zastupitelé města Rožnov pod Radhoštěm na svém zasedání v úterý 18. června 2019 schválili závěrečný účet za rok 2018. „Město Rožnov hospodařilo v loňském roce s kladným saldem +41 milionu korun. Část přebytku město průběžně zapojuje do výdajů tam, kde jsou teď nejvíc potřeba, a to na základě rozpočtových opatření," konstatoval starosta Rožnova Radim Holiš, který také za dobré hospodaření města poděkoval vedoucímu finančního odboru MěÚ Martinu Hrnčárkovi i jednotlivým vedoucím odborů MěÚ.

„Pečlivě zvažujeme, jak budeme hospodařit s přebytkem, který vznikl. Splácíme staré závazky a zároveň se připravujeme na velké investiční akce, které přijdou už v roce 2020," uvedl doplnil Radim Holiš.

Oproti předchozímu roku se v roce 2018 podařilo zvýšit daňové příjmy města, ale také další položky. „V porovnání s rokem 2017 můžeme konstatovat navýšení daňových příjmů města o 17  mil Kč, načerpání vyšších dotací o 19 mil Kč a snížení úvěrového zatížení města na cca 60 mil Kč ke konci roku 2018.  Kladné saldo hospodaření se pak zvýšilo o 23 mil Kčna finálních 41 mil Kč," uvedl vedoucí finančního odboru MěÚ Rožnov Martin Hrnčárek s tím, že tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu 2019.

„Saldo je však pouze vyjádření rozdílu mezi příjmy a výdaji podle skutečnosti a nezapracovává například akce, které se přesunují do dalších let. Plánované navyšování stavu rezerv a nedočerpání některých investičních akcí vedly ke zvýšenému hotovostnímu zůstatku na účtech města na 154 mil Kč," doplnil Martin Hrnčárek.

Závěrečný účet – zpráva o hospodaření, rekapituluje rozpočtové hospodaření města v roce 2018. „Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018, kterou provedl odborný auditor se závěrem, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky," doplnil Martin Hrnčárek.


Autor: