Zkrátit dobu nočního klidu chtějí pořadatelé u 17 akcí

, aktualizováno:

Festivaly ve Valašském muzeu v přírodě, koncerty na koupališti, letní kino v Brillovce a řada dalších individuálních akcí. Počet kulturních pořadů, u kterých chtějí pořadatelé posunout (zkrátit) dobu nočního klidu, se zastavil na čísle sedmnáct. Je samozřejmě na rozhodnutí zastupitelstva města, kterým akcím a v jakém rozsahu vyhoví. Předběžně bylo deklarováno, že maximálně se doba nočního klidu zkrátí na 24,00 – 6,00 hodin, ve velmi odůvodněných a potřebných případech pak na 1,00 – 6,00 hodin.

Právě odůvodnění žádosti je pro zastupitele důležitým podkladem pro rozhodování, zda u konkrétní akce dobu nočního klidu zkrátí. Asi nejlépe svou žádost připravili studenti rožnovského gymnázia, kteří se ve svém požadavku odkazují na nálezy Ústavního soudu, který stanovil charakter výjimečných akcí. Navíc dobu nočního klidu požadují posunout na neobvyklých 00:56 hodin s odkazem na rok založení školy – 1956. V jiné žádosti pak její autor požádal o posunutí doby nočního klidu z důvodu potřebnosti nočního „...seznamování se přátel z různých koutů světa a upevnění mezilidských vazeb. Pod rouškou noci se nejlépe člověk odváže a pokud se chtějí žena-muž milovat, mazlit, povídat si, tak se ve tmě lze daleko lépe někam schovat...". Jestli a jak tento argument (podobně jako jiné žádosti) rožnovští zastupitelé zváží, bude jasno po jejich zasedání v dubnu letošního roku.


Autor: