VIDEO: Zasedání zašovských zastupitelů ze dne 3. prosince 2013

, aktualizováno:

OMLUVTE, PROSÍM, SNÍŽENOU KVALITU ZVUKU

1.část

00:00   Bod 1. zahájení, jednání o doplnění programu změna pravidel o odměňování spolků a organizací

05:45   schválení celého programu

06:10   určení zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise

07:00   Bod 2. kontrola plnění z minulého zastupitelstva situace ohledně převodu akcií VaK, svolání schůzky občanů, kterých se týká problém dešťových vod ve Veselé žádost p.M. o změnu ÚP v k.ú.Zašová  

9:45 Bod 3. Výbory - Kontrolní výbor, přednáší předseda KV  Libor Koláček realizace náves, výběrové řízení na komunikace, energetické úspory ZŠ a MŠ Zašová návrh další schůze 5.2.2014 - dohoda paní P. na opatrovnictví

11:50   Bod 3.1 -zápis z finančního výboru, přednáší p.Pavel Trčka - rozpočtové změny návrh rozpočtu 2014, změna pravidel pro příspěvky spolkům

13:35   přeřazení Bodu 6. Pozemkové úpravy Ing. Prokeš seznam opatření proti vodě a vodní eroze, přístup k pozemkům, cestní síť, biokoridory malý poldr nad zastavitelnou oblastí nad Pohoří, rybníky na Hačově nová cesta kolem hřbitova na Krhovou, vyhnutí aut, systém přehrážek v lese, poldr na Vesníku

33:50   Bod 4. Finanční záležitosti obce: Bod 4.1 Rozpočtové změny - rozp. zm. č.19

35:10 rozp. zm. č.20 dotace cesta k Hambálkům dotace na čistou Zašovou, mobilní kompostovací zařízení, KIC, hasiči, opravy horní tenisové kurty, veřejné osvětlení v Makytí, KD Veselá, DPH k lesní cestě

43:40 kamera závada

 

2.část

00:00   Bod 4.2 plnění rozpočtu leden -říjen 2013

01:05   Bod 4.3 schválení rozpočtu obce na rok 2014

11:45 Bod 4.4 schválení sociálního fondu na rok 2014 13:00 Bod 4.5 schválení rozpočtového výhledu na rok 2015 – 2018

14:45 Změna pravidel pro poskytování příspěvků spolkům a organizacím

34:40 Bod 5. Majetkové záležitosti:  odstoupení od žádosti o uzavření kupní smlouvy. (pozemek u hlavní cesty směr Rožnov,Střítež)

37:05 Bod 6. Územní plánování, schválení zadání Územního plánu Zašová

 

3.část
00:00 Bod 7. Různé - Dopravní obslužnost

00:30 schválení záměru změny ÚP pro parc. č. 1407/7 v k.ú. Zašová.

07:35   Bod 7. Různé - Dopravní obslužnost - Zlínský uzavření nové smlouvy se Zlínským krajem s navýšením prostředků na dopravní obslužnost

36:10 Aktuální situace při dokončení KIC generální dodavatel stavby v úpadku, jednání o slevách, opravy dlažeb

 

4.část

00:00 Bod 7.2 opravy a dokončení KIC

 

5.část

00:00 Bod 7.2 opravy a dokončení KIC

21:15 Bod 8. Diskuse nerovnosti povrchu cyklostezky (zatáčka u veselského splavu)

27:20 Pronájem hospody ve Veselé - výběrové řízení

27:55 Dopravní situace v části obce

32:45 Ukončení