VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 17. dubna 2012

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 17. dubna 2012

Část 1:

0:00 - zahájení, schválení zapisovatele, ověřitelů zápisu a návrhové komise, schválení programu, 12:00 - informace o kontrole plnění úkolů ZM, zpráva o činnosti RM, 47:00 - zpráva o činnosti MěPol a PČR za rok 2011 - část 1, 1:00:00 - informace o soudním sporu s IPR, 1:15:00 - zpráva o činnosti MěPol a PČR za rok 2011 - část 2, 1:48:00 - projednání zprávy kontrolního výboru o kontrole v Krytém bazénu Rožnov, schválení provedení kontroly v TKA

 

Část 2:

0:00 - rozpočtová opatření (v rámci rozpravy zajímavé povídání o rozhledně!), 44:30 - majetkoprávní agenda (prodeje, směny, odkupy pozemků), 1:05:30 - projednávání návrhů změny č.1 územního plánu města - část 1

 

Část 3:

0:00 - projednávání návrhů změny č.1 územního plánu města - část 2, 1:28:30 - poskytnutí dotace Klubu seniorů, spolupráce s partnerskými městy v roce 2012, delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Vsetín, 1:35:30 - informace, diskuze, různé (komunikace na ulici Meziříčská, křižovatka u Billy, trhovci v parku aj.)