VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 24. března 2015

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 24. března 2015

0:00:00 1. Zahájení
0:01:18: 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise
0:02:39: 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

0:03:20: 4.1. Projednání a schválení Smlouvy o zrušení věcného práva předkupního a zřízení nového věcného práva předkupního se společností Camping ROŽNOV spol. s.r.o.

- Ing. Michaela Slobodová

5. OSTATNÍ PODÁNÍ

0:29:45: 5.1. Informace k rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 32 Cdo 3752/2012-785 ze dne 21.1.2015 a dalšímu postupu v soudním řízení se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. ve věci o určení vlastnictví nemovitostí (tzv. hlavní spor), podání ústavní stížnosti proti výše uvedenému rozsudku Nejvyššího soudu ČR a udělení plné moci Mgr. Thomasovi Mumulosovi, advokátovi sídlem Preslova 361/9, Ostrava - Moravská Ostrava k podání této ústavní stížnosti a k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm před Ústavním soudem ČR o této ústavní stížnosti.

- Mgr. Olga Vrublová, Mgr. Thomas Mumulos

0:49:50: 6. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ