VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 8. dubna 2014

, aktualizováno:

Záznam I.
0:00:00 gratulace zastupitelům
0:01:45 představení nového jednatele Městských lesů Rostislava Poláška
0:12:45 prezence, přítomno 21 zastupitelů, zápis z minula ověřen, stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - Janča, Holý, stanovení návrhové komise
0:15:00 schválení programu, navržen nový bod k přeložce sítí pro Penny jako bod 5.3, bod zařazen, program schválen
0:16:55 plnění úkolů ZM, na základě úkolu zastupitelům předán rozbor právního odboru ve věci Penny
0:17:55 Bod 4.1 zpráva o činnosti RM, zde diskuze k propuštění zaměstnance Krytého bazénu
0:31:15 Bod 5 zpráva o sporu s IPR
0:32:55 Bod 5.1 zpráva Městské policie, prezentuje zastupující velitel Marek Grossmann, diskuze na téma měření rychlosti s cílem ochrany chodců, zejména dětí, dále na téma znečištěných a nevzhledných částí města, konzumace alkoholu na veřejnosti, rekonstrukce I/35
vystupuje občan p. Žižka s návrhy dopravních opatření pro ulici Hradišťko
dále diskuze k asistenci policie školákům na přechodech a dalších problémech dopravy

 

Záznam II.
0:00:00 Zpráva Policie ČR, prezentuje Rychetský, diskuze o asistenci školákům u přechodů a dopravě
0:15:10 Bod 5.2 prezentace krizového řízení
0:34:35 Bod 5.3 Projednání smlouvy o přeložce jednotné kanalizace - diskuze o výhružkách investora žalobou a dalších možnostech se záměru postavit, v souvislosti se záměrem Pennymarketu, protinávrh o stažení bodu do získání skutečné právní analýzy, neprošel, hlasován původní návrh, smlouva schválena

 

Záznam III.
0:00:00 M. Kubín vysvětluje do zápisu omyl při posledním hlasování
0:02:00 Bod 6.1 Rozpočtová opatření, stanovisko finančního výboru doporučuje přijetí, F. Šulgan navrhuje počkat s příspěvkem na Libušín, dává v tomto smyslu protinávrh, ten neprošel, hlasován původní návrh, přijat
0:19:45 Bod 6.2 Finanční příspěvek na provoz linky na Dolní Paseky, schváleno
0:21:20 Bod 6.3 Aktualizace zásad peněžního Fondu rozvoje, schváleno
0:22:50 Bod 6.4 Převod financí z méně využívaného fondu, schváleno
0:24:30 Bod 6.5 Příspěvek na Libušín, schválen
0:25:15 Bod 6.6 Oddlužení Tv Beskyd, diskuze okolo vkladu do společnosti k jejímu oddklužení, K. Gadraš žádá stanovisko finančního výboru, to není k dispozici, žádá tedy stažení bodu, nepošlo, hlasován původní návrh, schválen

 

Záznam IV.
0:00:00 změna předchozího usnesení o jedno slovo
0:01:02 Bod 7.1 Schválení dodatku smlouvy s Energoaqou, odpuštění smluvní pokuty, vystupuje jednatelka spol, diskutují občané, nakonec dodatek přijat
0:59:00 smlouvy o služebnosti v návaznosti na nový Občanský zákoník

 

Záznam V.
0:00:00 starostka města informuje o tom, že zastupitelé dostali informaci o počtu bytů v majetku města
0:01:00 Bod 8.1
0:02:25 Bod 8.2 Podpora 2014
0:12:55 Bod 8.3 Mikroregion Rožnovsko
0:16:30 K projektu parkování na Kulturní
0:20:00 Bod 9.1 Čistá řeka Bečva II.
0:22:25 Bod 9.2 Osvětlení Na Láni
0:23:50 Bod 9.3 Osvětlení Dolní Paseky
0:24:45 Bod 9.4 Okružní křižovatka 5. května - 1. máje, zařazeno do rozpočtu na příští rok
0:45:50 Bod 10.1 stanovení počtu člená ZM na následující volební období, zachován počet 21
0:47:15 Bod 10.2 změna tržního řádu k omezení nočního provozu zahrádek - neprošlo