VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 18. listopadu 2014

, aktualizováno:
VIDEO: Zasedání zastupitelů ze dne 18. listopadu 2014

část 1

00.00.00: 1. Zahájení

00.02.00: 2. Stanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu

00.02.40: 5. Stanovení mandátové komise pro ověření platnosti voleb

 

část 2

00.00.00: zpráva mandátové komise pro ověření výsledků voleb

00.05.15: 3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města

00.15.40: 4. Schválení programu ustavujícího zasedání

00.18.30: 6. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

00.19.20: 7. Stanovení počtu členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm a uvolněných členů zastupitelstva města (starosty a místostarostů)

00.24.00: 8. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města

00.30.00: 11. Volba starosty města Rožnov pod Radhoštěm

00.50.40: 12. Volba místostarostů města

01.09.00: 13. Určení zastupování starosty města

01.15.00: 14. Volba členů rady města

 

část 3

00.00.00: 15. Stanovení oddávajících (pověření výkonem funkce oddávajícího)

00.03.39: 16. Závěr